StartpaginaWarmeluchtgeneratorenAerothermsVentiloLuchtgroepenDestratificatorenVentilatieboxenGordijnenSturingen luchtverwarmingInfraroodContactOpeningsurenOver OnsSitemap

Algemeen:

Startpagina

Contact

Luchtverhitters vloermodel 34 - 1400 KW

Luchtverhitters gas vloermodel 12 tot 46 KW

Luchtverhitters gas wandmodel 23 tot 60 KW

Gasluchtverhitter condenserend 22 tot 100 KW

Infrarood stralers (gas/stookolie)

Ventiloconvectoren

Luchtgroep (klein en middel groot)

Luchtgroep (grote vermogens)

Ventilatieboxen

Aerotherm (water of elektrisch)

Warmeluchtgordijnen

Destratificatoren

Serreverwarming

Thermostaten en afstandsbedieningen

Mobiele luchtverhitters

Routebeschrijving

Verkoopsvoorwaarden

Verzendkosten

Cookies

Betaalmethoden

Disclaimer

Privacy Policy

Inkopen:

Winkelmandje tonen

Naar de kassa

Uw account

In uw winkelmandje: 0 Artikel, 0,00 EUR

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Alle handelsbetrekkingen met de firma LBG engineering bvba zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk afwijking beding, onderworpen aan de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Alle facturen zijn betaalbaar netto, contant en stipt op de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schade-vergoeding ten belope van 12 % van de hoofdsom. Daarenboven loopt het aldus bepaalde onbetaalde bedrag een nalatigheidsrente tegen de wettelijke rentevoet naar Belgisch recht, verhoogd met drie punten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf het tijdstip van de wanbetaling.
De Belgische wet is van uitsluitende toepassing op onze handelsrelaties en algemene verkoopsvoorwaarden.Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Gent bevoegd.
Tekeningen en plans – leveringstermijnen : elke klant is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekeningen, schetsen en afmetingen. Wij hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te controleren noch om op hun functionaliteit noch op de geschiktheid voor het gebruik waarvoor de opdrachtgever ze heeft bestemd, zelfs al is deze bestemming ons bekend.
Leveringstermijnen, indien ze worden opgegeven, hebben enkel een informatief karakter en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. In geen geval kan LBG engineering bvba verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant tengevolge van niet-levering, hetzij vertraagde levering, en zonder enige vergoeding een bestelling te annuleren wanneer deze niet, of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden door omstandigheden vreemd aan onze firma of wanneer de financiële toestand van de koper niet meer dezelfde garanties biedt als bij bestelling.
LBG engineering bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de opgemaakte offertes, ook kan LBG engineering bvba op geen enkele wijze voor geleden schadeverlies, zakelijk verlies of andere bijzondere of indirecte schade, die door de opgemaakte offertes ontstaan zijn, aansprakelijk worden gesteld.
De betaling van één faktuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde fakturen. Elke betaling door de klant zal verrekkend worden op de oudste openstaande faktuur.
De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom en onvervreembaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen.

» 
» Cookies